2009 PMYO Polis Meslek Yüksek Okulu

0 yorum

2009 PMYO sınav sonuçları 26 Ekim 2009 tarihinde tamamen belli olacağı ve okulun açılaca açıklandı. Ösym tarafından yapılan Öss sınavı ile Polisliğe girmeye hak kazanan adaylar 13 Eylülde sınava tabi tutuldular bunun sonucunda başarılı olan öğrenciler 05-18 Ekim 2009 tarihlerinde İntibak Eğitiminin Yapılması ve Sağlık Raporlarının alması gerekecek. Bunun sonucunda izne gönderilecekler ardından ise 26 Ekimde okula başlamış olacaklar.

Polis Meslek Yüksek Okulu Takvimi
13 Eylül 2009: PMYO Yazılı Sınavının ÖSYM Tarafından Yapılması.
05-18 Ekim 2009: İntibak Eğitiminin Yapılması ve Sağlık Raporlarının Aldırılması
19-23 Ekim 2009: İntibak Eğitimine Katılan Öğrencilerin İzne Gönderilmesi.
24 Ekim 2009: 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin PMYO’ya Gelişleri
26 Ekim 2009: PMYO’nun Açılması..(DS)

2010 Eurovision Tarkan

0 yorum

Yatıyoruz kalkıyoruz mayıs ayı gelince en büyük eğlencemiz olan Eurovizyonu bekliyoruz. Her sene Tarkan çıksa derdim ama MegaStar’ın ne işi var orda kesinlikle gelmez derken… Birde ne göreyim Tarkan Türkiye’yi temsil edecek. Bu kelimler bana inandırıcı gelmedi ama haberlerde görünce cidden mi??? demeden geçemedim ve yazayım dedim. Tarkan 2010 Eurovision yarışmasında bizi temsil edecek. Ya MegaStarlığını gösterecek yada bir kuş gibi sönüp gidecek bakalım durum nasıl olacak.

Hadise’nin “Düm Tek Tek” adlı parçası ile 4′üncü olan Türkiye’yi bu yıl Tarkan temsil edecek. 2010 Eurovision için perşembe günü TRT yetkilileri ile prensipte anlaştığı belirtilen Tarkan, Eurovision’un yanı sıra TRT ile sıkı bir iş alışverişine girdi. Norveç’te 2010 Mayıs ayında yapılacak Eurovision yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Tarkan, TRT ile önümüzdeki hafta el sıkışarak anlaşmalarını duyuracaklarını belirtti. Ünlü sanatçı ile TRT yetkilileri arasında ayrıca Eurovision’un dışında kurumun önümüzdeki günlerde açılacakmüzik kanalı için de program anlaşması sağlandı. Tarkan’ın ortak olduğu Hitt Prodüksiyon TRT müzik kanalı için program hazırlayacak.

Tarkan’a teklif götürülmesi müzik otoriteleri tarafından sürpriz olarak değerlendirilmedi. Nitekim Avrupa Yayın Birliği (EBU) Eurovision Şarkı Yarışması Başkanı Svante Stockselius bile geçen yıl yaptığı bir açıklamada “Türkiye 2010′da Norveç’teki yarışmaya Tarkan’ı yollarsa çok sevinirim” demişti.

2009-2010 Açıköğretim Fakültesi Kayıtları

0 yorum

ÖSYS Yeni Kayıtlar ; 21 Eylül 2009 00:00 - 16 Ekim 2009 17:00 arasında yapılacak.

Kayıt için gerekli belgeleri öğrenmek ve internetten başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz. Kayıtlarla ilgili genel bilgiler ilerleyen vakitlerde size verilecektir.

2009-2010 Üniversite Harç Paraları

0 yorum

2009 - 2010 Üniversite Harç ve Katkı payları belli oldu. Öğrenci katkı payları tıp fakültesinde 591, devlet konservatuvarında 589, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 494, veteriner fakültesinde 386, hukuk fakültesinde 313, fen-edebiyat ve iletişim fakültelerinde 284 TL olarak belirlendi. En düşük katkı payını ise 71 TL ile açık öğretim fakültesi öğrencileri ödeyecek.
“2009-2010 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar”a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, öğrenci katkı payları 71 TL ile 591 TL arasında değişiyor.

Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılamayacak ve yenilenmeyecek. Ancak, yükseköğrenim kurumları, verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilecek.

Öğrenci katkı payı, bizzat öğrenci tarafından karşılanacak. Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı normal öğrencinin talebi halinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkanları çerçevesinde kredi olarak verilebilecek.

Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

Katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2009-2010 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmayacak. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek.

Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az 1 öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden, kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmeyecek.

Lisans üstü öğrenimde öğrenci katkı payı öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yılın başında ödenecek.

YABANCI DİLLE EĞİTİM

Yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınacak.

Yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payının üç katı ödeme günündeki kur üzerinden döviz olarak defaten alınacak. Ancak, yabancı uyruklu statüsündeki Türk asıllı öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarları Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek.

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden, devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğrenim gören öğrenciler, 90 TL katkı payı ödeyecek. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulacak ve Milli Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılacak.

MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans veya lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından, program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere devlet katkısı ödenmesi sürdürülecek.

Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınacak.
Mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan öğrencilerden ise ilk yarı yılda mezun olmaları halinde ikinci yarıyıl için katkı payı alınmayacak.

Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmayacak. Ancak, vakıf üniversitelerinde çalışıp devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler katkı payı ödeyecek.

AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMI

Anadolu Üniversitesinde açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksek okulların 2009-2010 eğitim öğretim yılında tahsil ettikleri öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde 20’sine kadar olan kısmı, söz konusu fakülte ve yüksek okullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılacak.
Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesinin birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatını kaybedenler, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmayacak.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

Kararla, ikinci öğretim öğrencilerinden alınacak öğrenim ücretleri de belirlendi.

Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulamayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

Öğrenim ücretleri ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarı yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için öğrenim ücreti alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenim ücretleri varsa bu miktar iade edilmeyecek.

Aynı zamanda, mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan veya erken mezun olan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için öğrenim ücreti alınmayacak.

ÖĞRENİM ÜCRETİ TAKSİTİNİ ÖDEMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM

Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek.

İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınacak. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilecek.

İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmayacak.

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENCİ KATKISI YTL
————————- —————-
Tıp Fakülteleri 591
Diş Hekimliği Fakültesi 494
Eczacılık Fakültesi 494
İTÜ İşletme Fakültesi Müh. 402
Mühendislik Fakültesi 387
Mimarlık Fakültesi 387
Müh.-Mimarlık Fakültesi 387
Mühendislik ve Tekn. Fak. 387
Mimarlık ve Tasarım Fak. 387
İnşaat Fakültesi 387
Makina Fakültesi 387
Maden Fakültesi 387
Elektrik-Elektronik Fak. 387
Kimya Metalurji Fak. 387
Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi 387
Ziraat Fakültesi 387
Orman Fakültesi 387
Veteriner Fakültesi 386
Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. 316
Deniz Bilimleri Fakültesi 316
Su Ürünleri Fakültesi 316
Denizcilik Fakültesi 316
Sanat ve Tasarım Fakültesi 316
Güzel Sanatlar Fakültesi 316
Tekstil Tekn. ve Tasarım Fak. 316
Hukuk Fakültesi 313
İktisat Fakültesi 313
İşletme Fakültesi 313
Siyasal Bilgiler Fakültesi 313
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 313
Fen Fakültesi 284
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Fen Programı) 284
Dil Tarih ve Coğrafya Fak. 284
İlahiyat Fakültesi 284
Eğitim Fakültesi 284
Mesleki Eğitim Fakültesi 284
Sağlık Eğitim Fakültesi 284
Endüstriyel San.Eğt. Fak. 284
Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi 284
Eğitim Bilimleri Fakültesi 284
Sağlık Bilimleri Fakültesi 284
Edebiyat Fakültesi 284
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sos.Prog.) 284
İletişim Bilimleri Fakültesi 284
İletişim Fakültesi 284
Tıbbi Biyolojik Bil.Prog. 281
Fizik Tedavi ve Reha.Prog. 281
Teknik Eğitim Fakültesi 281
Açıköğretim Fakültesi 71
Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Yabancı Dil
Hazırlık Okulları için kazanılan fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payı
ödenecek.

YÜKSEKOKULLAR

Yüksekokullar için belirlenen katkı payları da şöyle:

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENCİ KATKI PAYI YTL
———————— ——————-
Devlet Konservatuvarı 589
Sivil Havacılık Yüksekokulu 470
Mesleki Teknoloji Y.O. 227
Tütün Eksperliği Y.O. 227
Ev Ekonomisi Y.O. 227
Bankacılık ve Sigorta. Y.O. 190
Uygulamalı Bilimler Y.O. 190
İlahiyat Meslek Y.O. 190
Sağlık Yüksekokulları 190
Endüstriyel Sanatlar Y.O. 190
Takı Tek. ve Tasarımı Y.O. 190
Beden Eğit. ve Spor Y.O. 190
Spor Bilimleri Tek. Y.O. 190
Fizik Ted. ve Reh. Y.O. 190
Hemşirelik Yüksekokulu 190
Ulaştırma Y.O. 190
Ormancılık M.Y.O. 190
Engelliler Entegre Y.O. 190
Tapu Kadastro M.Y.O. 190
Meslek Yüksekokulları 190
Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 190
Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O. 190
Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O. 190
Sivil Havacılık M.Y.O. 190
Sosyal Bilimler M.Y.O. 190
Teknik Bilimler M.Y.O. 190
Su Ürünleri M.Y.O. 190
Uzaktan Eğitim M.Y.O 190
Adalet Yüksekokulu 190
Denizcilik Y.O. 190
Deniz İşl.ve Yön.Y.O. 190
Lisansüstü Öğretim 258

İKİNCİ ÖĞRETİM

Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ise şöyle belirlendi:

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENİM ÜCRETİ YTL
———————— —————
Veteriner Fakültesi 2.134
Tıbbi Biyolojik Bil.Prog. 2.134
Fizik Tedavi ve Reha.Prog. 2.134
Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. 1.924
Deniz Bilimleri Fakültesi 1.924
Su Ürünleri Fakültesi 1.924
Denizcilik Fakültesi 1.924
Sanat ve Tasarım Fakültesi 1.924
Güzel Sanatlar Fakültesi 1.924
Tekstil Tekn.ve Tas. Fak. 1.924
Mühendislik Fakültesi 1.529
Mimarlık Fakültesi 1.529
Müh.-Mimarlık Fakültesi 1.529
Mühendislik ve Tekn. Fak. 1.529
Mimarlık ve Tasarım Fak. 1.529
İnşaat Fakültesi 1.529
Makina Fakültesi 1.529
Maden Fakültesi 1.529
Elektrik-Elektronik Fak. 1.529
Kimya Metalurji Fak. 1.529
Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi 1.529
Ziraat Fakültesi 1.529
Orman Fakültesi 1.529
Fen Fakültesi 1.281
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Fen Programı) 1.281
Hukuk Fakültesi 1.155
İktisat Fakültesi 1.155
İşletme Fakültesi 1.155
Siyasal Bilgiler Fakültesi 1.155
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 1.155
Teknik Eğitim Fakültesi 1.147
Dil Tarih ve Coğrafya Fak. 1.027
İlahiyat Fakültesi 1.027
Eğitim Fakültesi 1.027
Mesleki Eğitim Fakültesi 1.027
Sağlık Eğitim Fakültesi 1.027
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.027
Endüstriyel San.Eğt. Fak. 1.027
Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi 1.027
Eğitim Bilimler Fak. 1.027
Edebiyat Fakültesi 1.027
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sos. Prog.) 962
İletişim Bilimleri Fakültesi 962
İletişim Fakültesi 962

YÜKSEKOKULLARDA İKİNCİ ÖĞRETİM

Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri de şöyle:

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENİM ÜCRETİ YTL
———————— —————
Devlet Konservatuvarı 4.268
Sivil Havacılık Yüksekokulu 4.268
Engelliler Entegre Y.O. 1.924
Mesleki Teknoloji Y.O. 1.923
Tütün Eksperliği Y.O. 1.923
Ev Ekonomisi Y.O. 1.923
Bankacılık ve Sigorta. Y.O. 1.155
Uygulamalı Bilimler Y.O. 1.155
İlahiyat Meslek Y.O. 1.155
Sağlık Yüksekokulları 1.155
Endüstriyel Sanatlar Y.O. 1.155
Takı Tek. ve Tasarımı Y.O. 1.155
Beden Eğit. ve Spor Y.O. 1.155
Spor Bilimleri Tek. Y.O. 1.155
Fizik Ted. ve Reh. Y.O. 1.155
Hemşirelik Yüksekokulu 1.155
Ulaştırma Y.O. 1.155
Ormancılık M.Y.O 1.155
Denizcilik Y.O 962
Deniz İşl.ve Yön.Y.O. 962
Tapu Kadastro M.Y.O. 770
Meslek Yüksekokulları 770
Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 770
Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O. 770
Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O. 770
Sivil Havacılık M.Y.O. 770
Sosyal Bilimler M.Y.O. 770
Teknik Bilimler M.Y.O. 770
Adalet Meslek Yüksekokulu 770
Su Ürünleri M.Y.O. 770
Uzaktan Eğitim M.Y.O. 770

Hürriyet.Com.Tr

Audi A8 2010

0 yorum
Dünya’nın en iyi araba markalarından biri olan Audi segmentini bir ileri taşıyarak A8′i Eylül ayındaki Frankfurt’taki Otomobil Fuarın da tanıtacağını duyurdu. Özellik bakımından üstün güvenlik ve güçlü bir motora sahip olunacağı belirtilen amiral gemisi Audi A8′i yollarda görmek için gün saymaya başladık. En pahalı araçları üreten Audi ; A8′in fiyatı hakkında bilgi vermedi. Almanya’da test sürüşleri devam eden A8′in çok tutulması bekleniyor. Audi A8′in en büyük özelliği ise 8 kademeli ön şansımana sahip olması. Yani araçta toplam 8 vites var buda yakıtta büyük tasarruflar sağlanmasını sağlıyor.

Yakında Yeni Tema !

0 yorum
Bu Temayı iLk yükLediğimde pek içime sindiği söylenemez..
Bugün İçerisinde UmitcanKHO.bLogspot.com ( umitcankho.tk ) adresinde yeni bir temayla karşılarsanız şaşırmayın :)

ÖnemLi! : Bu arada Tema denemeleri sırasında sitede oluşacak kısa kesintiLer - kodLarDa ve şabLonda oluşan kaymalardan dolayı şimdiden affınıza sığınıyoruz..

keyifLi bLogLar.

Tus Time | TUSTİME | TUSTİME. TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES… KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ…

0 yorum

TUSTİME. TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES… KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ…

Dediğimiz gibi beklediğinize değecek. TUSTİME'a güvenen ve birlikte olmak için arayan, desteklerini bildiren eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz...

Evet o hocalar da Tustime'da... Tecrübeli eğitim kadromuzla farklı eğitim anlayışımızla hizmetinizdeyiz.
Eğitimci kadromuzu çok yakında açıklayacağız. Hocalarımızın yoğun ilgisine ve güvenine teşekkür ediyoruz.

----------------

Neden TUSTİME?

TUSTİME hangi boşluğu doldurmak üzere hizmete girmektedir? Eğitimde doğru adres olduğumuzu göreceksiniz, seveceksiniz ve güvenle bizimle birlikte olacaksınız. Evet şimdi TUSTİME

Türkiye’de 1987’de başlayan ve fırsat eşitliği sunması açısından hepimizin doğru bulduğu TUS sınavı beraberinde sınav, hazırlık, kitaplar, kurslar, deneme sınavları, internet siteleri vd. birçok alanda hayatımıza girdi.

Birçok işimizi bu gerçeğe göre düzenlemek zorundayız.

TUSTİME hangi boşluğu doldurmak üzere hizmete girmektedir?

Sınav, hazırlık, kitaplar, kurslar, deneme sınavları, internet siteleri kurslar konusunda sektöre öncülük yapmış tecrübeli isimlerle yola çıkıyoruz. Daha önce bir çok çalışmalarını okuduğunuz ve takdir ettiğiniz isimler. Bu sektörün en başarılı soru ve konu kitaplarının editörleri, Tüm TUS Soruları tarzının öncü editörleri, Tus web sitelerinin öncüleri, online deneme sitelerinin öncüleri, akademik eğitim sitelerinin öncüleri bizimle birlikte… Bu isimlerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Bu isimleri yakında açıklayacağız.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ…

Kimliğimizle öncelikle İstanbul Fındıkzade, Kadıköy, Ankara ve İzmir’de başlayan yolculuğumuz giderek genişleyecektir.
Öğrenciye, eğitimcisine, personeline ve genelde tüm sağlık sektörüne saygılı, etik değerlere bağlı, yeni bir eğitim anlayışıyla hizmet verecek olan TUSTİME kısa zaman içinde farkını hissettirecek ve TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES olduğunu ispatlayacaktır.

  • Öğrencisine hak ettiği saygıyı duyan, değer veren ve bireysel olarak ta eğitimiyle ilgilenen,
  • Eğitimcisine hak ettiği saygıyı duyan ve birlikte büyüyen gelişen, yol arkadaşlığı yapan
  • Personeline hak ettiği değeri veren ve
  • Mensubu olduğumuz tüm sağlık sektörüne karşı sorumluluklarını yerine getiren kendini ve haddini bilen bir kurum olmak…

Sizce saydığımız bu değerlere olan ihtiyaç tüm sağlık camiası tarafından seslendirilmeye başlanmamış mıdır?
Kurumsal olarak websitemiz daha şimdiden nasıl bir gelişme göstereceğimizin bir işaretidir, bir çok konunun gündeme ilk defa TUSTİME tarafından getirildiğini göreceksiniz. Deneme sınavlarımız, kitaplarımız ve farklı alanlardaki yeniliklerimiz peşpeşe gelecektir. Örneğin ilk kitabımız bayramdan hemen sonra çıkmış olacaktır. Diğer eserlerimiz hızla hazırlanmaktadır.
Kurumsallığımız ve özgüvenimiz bizi megalomaniye değil mütevaziliğe ve başarınız için gece gündüz daha fazla çalışmaya yönlendirecektir.
Eğitimde doğru adres olduğumuzu göreceksiniz, seveceksiniz ve güvenle birlikte olacaksınız.
Evet şimdi TUSTİME

Sağlıklı mutlu günler dileriz.

www.TusTime.com